Asociața Amicii Operei Maghiare din Cluj

Asociația a fost înființatã în 2011 în scopuri culturale, care are menirea de a aduce împreună iubitorii de operă, de a facilita dialogul și colaborarea acestora. Asociația dorește relansarea activității muzicale scenice maghiare din România prin mobilizarea societății civile. Una dintre activitățile principale ale asociației este organizarea turneelor prin care producțiile Operei Maghiare din Cluj-Napoca vor fi prezentate pe scene din țarã și străinătate. Asociația are de asemenea ca scop găsirea de sponsori pentru a sprijini proiecte și producții muzicale scenice și pentru a optimiza receptarea spectacolelor de operă, operetă, balet și lucrări contemporane. În vederea realizării acestor scopuri, asociația își propune ca obiectiv acordarea de ajutoare materiale (în bani, materiale scenografice, costume, instrumente muzicale, recuzită, consumabile, mijloace de transport, etc.), asistență culturală și sprijin organizatoric, Operei Maghiare.

Printre obiectivele Asociației ”Amicii Operei Maghiare” se mai află:
- Elaborarea și coordonarea de programe culturale menite să contribuie la realizarea scopului asociației,
- Organizarea de reuniuni culturale (seminarii, simpozioane, ateliere, conferințe) dedicate unor subiecte care derivã în mod direct din scopurile asociației
- Organizarea, coordonarea, sprijinirea de programe culturale educative pentru tineri menite sã contribuie la promovarea culturii muzicale și a Operei Maghiare Cluj
- Organizarea și desfășurarea unei rețele de susținãtori constanți ai activitãții Operei Maghiare
- Susținerea comunicării, a schimbului de informații și opinii pe teme de interes comun cu alte asociații și fundații de profil din țară și din străinătate
- Oferirea de burse tinerilor talentați în domeniul muzicii
- Editarea și redactare de materiale publicitare, prospecte, postere, broșuri, cărți, reviste având ca scop sprijinirea activităților Operei Maghiare Cluj.

Datele asociației:
ASOCIAȚIA AMICII OPEREI MAGHIARE DIN CLUJ
CLUJ NAPOCA, str. Calea Dorobanţilor, nr.70, BL. Y 13 ap.10, judeţul Cluj
Reg.com: 137/05.08.2011
Banca: BANCA TRANSILVANIA- Sucursala Cluj
Cont: IBAN RON: RO05 BTRL0130 1205 A282 90XX
IBAN EUR : RO77 BTRL 0130 4205 A282 90XX
Swift: BTRL RO22
Adresa băncii: 400129, Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 36, ROMANIA
Cod fiscal:
TIN: 29027438
CUI: 29027438