28
Februarie
Marţi/ 18:30
Selmeczi György

Cavalerul Maicii Domnului

Boldogasszony lovagja
Opera buffa

Compozitorul Selmeczi György a urmărit să compună o piesă optimistă şi practică, înserată în tradiţiile operei buffe create de Rossini, Puccini, Ravel, Kodály, Sosztakovics, şi totodată să creeze personaje îndrăgite de artiştii interpreţi. 

Legendele lui Szent László (Sfântul Ladislau) au fost și rămân o necontenită sursă de inspirație pentru arta maghiară. Eterna prezență a Sfântului Ladislau în imaginația și cultura poporului nostru oferă noi și noi teme pentru literatura și arta plastică autohtonă. Cu toate acestea, legendarul rege cavaler apare pentru prima oară pe scena operei, mai mult, în atmosferă comică. Original, autorul libretului Béres Attila redă complicațiile construirii bisericii micului sat de lângă Oradea, Bátorfa, într-o piesă de teatru radiofonic, pe care o transformă în libret de operă la rugămintea lui Selmeczi György. Compozitorul la rândul lui a urmărit să compună o piesă optimistă și practică, înserată în tradițiile operei buffe create de Rossini, Puccini, Ravel, Kodály, Shostakovich, și totodată să creeze personaje îndrăgite de artiștii interpreți. Calitatea spectacolului va fi asigurată de prezența unor soliști, artiști scenografi, dirijori din țară și din străinătate.


Selmeczi György

 Cavalerul Maicii Domnului

Opera buffa în două acte

Libret: Béres Attila

 

András úr
Veronika