Kerekes Mária-Magdolna

sopran
 Kerekes Mária-Magdolna

 

 

Spectacole

Rozi
Juliette
Trei vrăjitoare
Szalla
Li-Wang
Trei sclave
Trei sclave