Informaţii de interes public

 

2024

Raport de execuție bugetară la 31.01.2024

Buget de venituri  și cheltuieli inițial 2024

 

2023

Bilanț la 31.12.2023

Bilanț la 30.09.2023

Bilanț la 30.06.2023

Bilanț la 31.03.2023

 

Cont de execuție la 31.12.2023

Cont de execuție la 30.09.2023

Contul de execuție la 30.06.2023

Cont de execuție la 31.03.2023

 

Raport de execuție bugetară la 31.12.2023

Raport de execuție bugetară la 30.11.2023

Raport de execuție bugetară la 31.10.2023

Raport de execuție bugetară la 30.09.2023

Raport de execuție bugetară la 31.08.2023

Raport de execuție bugetară la 31.07.2023

Raport de execuție bugetară la 30.06.2023

Raport de execuție bugetară la 31.05.2023

Raport de execuție bugetară la 30.04.2023

Raport de execuție bugetară la 31.03.2023

Raport de execuție bugetară la 28.02.2023

Raport de execuție bugetară la 31.01.2023

 

Macheta raport anual L52
 

Act adițional-Regulament voucher 2023 

 Regulament voucher 2023

 

Anunț de promovări 2023

Anunț

 

Lista funcțiilor la 31.03.2023

Buget de venituri și cheltuieli final 2023

Buget de venituri și cheltuieli 2023 actualizat

Buget de venituri și cheltuieli inițial 2023

 

2022

Raport-evaluare-Legea-544-2022

Raport de activitate 2022-OMC

Buget de venituri și cheltuieli final 2022

Lista funcțiilor la 30.09.2022

Contul de execuție la 30.09.2022

Cont de execuție la 30.06.2022

Cont de execuție la 31.03.2022

Bilanț la 31.12.2022

Bilanț la 30.09.2022

Bilanț la 30.06.2022

Bilanț la 31.03.2022

Rezultat final concurs de proiecte de management organizat pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Rezultat concurs Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Comunicare etapa a II- a - interviul- concurs de proiecte de management organizat pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Anunț public - modificarea termenului privind desfăşurarea etapei a II-a a concursului de proiecte de management organizat pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Rezultat prima etapă-analiza proiectelor de management

Rezultate selecție dosare

Anunț concurs de proiecte de management organizat pentru Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Lista funcțiilor la 31.03.2022

Recensământul Populației și Locuințelor

Buget de venituri și cheltuieli inițial 2022

2021

Declaratie-SNA-2021-2025

Anunț promovări

Anunț - rezultat final - Șef formație muncitori 

Anunț - proba interviu - Șef formație muncitori  

Anunț - proba practică - Șef formație muncitori

Anunț - rezultat selecție dosare - Șef formație muncitori

Regulament intern

Regulament de organizare și funcționare

Anunț concurs - șef formație muncitori

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

- Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001: Szikszai László

- Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 (descarcă fișier)

- Model RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (descarcă fișier)

Lista funcțiilor la 30.09.2021

Lista functiilor la 31.03.2021

Raport de activitate 2021

Buget de venituri și cheltuieli final 2021

Buget de venituri și cheltuieli 2021

Bilanț la 31.12.2021

Bilanț la 30.09.2021

Bilanț la 30.06.2021

Bilanț la 31.03.2021

Cont de execuție la 31.12.2021

Cont de execuiție la 30.09.2021

Cont de execuție la 30.06.2021

Cont de execuție la 31.03.2021

2020

Lista funcțiilor la 30.09.2020

Lista funcțiilor la 31.03.2020

Raport de activitate 2020

Buget de venituri și cheltuieli final pe 2020

Buget de venituri şi cheltuieli 2020

Bilanț la 31.12.2020

Bilanţ la 31.03.2020

Contul de execuție la 31.12.2020

Cont de execuţie la 31.03.2020 

 

2019

Lista funcțiilor la 31.03.2019

Lista funcțiilor la 30.09.2019

Raport activitate 2019

Buget de venit şi cheltuieli 2019

Bilanţ la 31.12.2019

Cont de execuţie la 31.12.2019